قله کرکسین ( کرکس همدان )

با عبور از راهی مالرو که از کمر یال می‌گذرد به پای قله زیبا و مهجور کرکس با ارتفاع 2959 متر ...

صعود به قله های دائم برف و قزل ارسلان

وقتی روی یال کلاغ لان قرار گرفتیم چنانکه رو به غرب باشیم در روبرو خان گرمز و در سمت راست قله ...

قله الوند (صعود از جبهه جنوب شرق)

صعود به قله الوند از جنوب شرق از گنجنامه که ارتفاع آن از سطح دریا حدود 2100 متر است شروع ...

چشمه ها و رودخانه های الوند

ره آورد رشته کوه زیبای الوند، چشمه های متعدد با آب گوارا و رودخانه های کوچک بسیاری است که باعث ...

کوهنوردی

قله کرکسین ( کرکس همدان )

با عبور از راهی مالرو که از کمر یال می‌گذرد به پای قله زیبا و مهجور کرکس با ارتفاع 2959 متر ...

قله های ایران زمین

قله کرکسین ( کرکس همدان )

با عبور از راهی مالرو که از کمر یال می‌گذرد به پای قله زیبا و مهجور کرکس با ارتفاع 2959 متر ...

جهت یابی

روش های جهت یابی در شب

از آن‌جا که ستاره‌ها به محور ستاره قطبی در آسمان می‌چرخند، ممکن است پیاله‌ی دب اکبر یا دیگر صورت‌های فلکی را صحیح یا وارون یا به پهلو ببینید. همچنین در نیم‌کره‌ی شمالی زمین، ستاره قطبی با تقریب بسیار خوب (حدود 0.7 درجه خطا) جهت شمال جغرافیایی ( و نه شمال مغناطیسی ) را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر رو به آن بایستیم، رو به شمال خواهیم بود. برای یافتن ستاره قطبی روش‌های مختلفی وجود دارد ...

جهت یابی