مناطق شکار و صید ممنوع استان لرستان مصوب سال 90 – 91

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

به استناد بند (و) ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه گرین با وسعت 59750 هکتار، چهارشاخ با وسعت 13900 هکتار و هشتادپهلو با وسعت 18500 هکتار در سال 90 – 91 به مدت پنج سال شکار ممنوع اعلام و آگهی رسمی گردید.

با توجه به تنوع اقلیمی و تراکم گونه های جانوری و گیاهی و شرایط خاص اکولوژیک، توپوگرافی، وجود گونه های منحصر بفرد و زیستگاه زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی، نیاز ارتقاع سطح طرح های حفاظت از محیط زیست این استان بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد که جا دارد تا از تمامی زحمات اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان نیز قدردانی و تشکر گردد و امید است تا با پیگیری های بیشتر این عزیزان شاهد حفظ و رشد این منابع طبیعی ملی باشیم.

دسته بندی شده در : زیست محیط, لرستان