اصول هشت‌گانه‌ مسافر و گردشگر مسئول

بر اساس کدهای دهگانه‌ گردشگری، اصول هشت‌گانه‌ مسافر و گردشگر مسئول هم طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی‌سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید که در ذیل به آن می‌پردازیم:

اصول هشت گانه مسافر و گردشگر مسئول

 

بیانیه گردشگر مسئول:

در این بیانیه، گردشگری به عنوان ابزاری برای تکامل فردی و اجتماعی معرفی شده است و در آن آمده است که گردشگری عاملی غیر قابل جایگزین در زمینه خود آموزی، ارتباطات دو جانبه و درک اختلافات موجود میان افراد بشمار می‌آید.

در ایجاد یک تجربه مطلوب سفر هر کس (اعم از میزبان – میهمان) نقشی را بر عهده دارد، در این میان نقش میهمان (گردشگر) در ایجاد این تجربه و کمک به توسعه گردشگری مسئولانه به قرار زیر است:

۱- چشمان خود را به روی فرهنگ و سنت‌های دیگر بگشایید.

۲- به حقوق بشر احترام بگذارید.

۳- به حفاظت از محیط زیست کمک کنید.

۴- به منابع فرهنگی احترام بگذارید.

۵- سفر شما می‌تواند موجب توسعه اجتماعی و مشارکت در اقتصاد محلی شود؛ با خرید صنایع دستی و کالاهای محلی به اقتصاد محلی کمک کنید.

۶- در خصوص وضعیت فعلی سلامتی مقصد مورد نظر و دسترسی به امکانات ضروری پزشکی اطلاعات به دست آورید.

۷- در خصوص مقصد مورد نظر تا حد ممکن اطلاعات به دست آورید.

۸- با قوانین و مقررات مقصد موردنظر خود آشنا شوید.

 

اصول هشت‌گانه‌ مسافر و گردشگر مسئول

منابع:

www. worldtourism. org
www. TIAC. org

دسته بندی شده در : طبیعت گردی