ورزش کوهنوردی در همدان

قله الوند همدان

ورزش کوهنوردی در همدان از پیشینه خوبی برخوردار است و دارای رشد چشمگیر و فزاینده ای است و این شاید به موهبت برخورداری از کوه های وسیع و گسترده ای باشد که در نزدیکی شهر واقع شده و دسترسی به آن را آسان ساخته است، پدیده ای که شاید در کمتر شهرهای ایران دیده شود.

از سالها پیش کوهنوردان این شهر در صعودهای مهم در داخل و خارج از کشور شرکت داشته اند، از جمله در صعود به ارتفاعات هیمالیا و در سالهای اخیر در صعود به ارتفاعات پامیر و همچنین در بسیاری از صعودهای زمستانی قله های مرتفع ایران، کوهنوردان همدانی شرکت فعال داشته اند و یا خود اقدام به اینگونه صعودها کرده اند. در مسابقات سنگ نوردی هم اغلب به مقام های خوبی دست یافته اند.

اقبال روزافزون جوانان به این ورزش، همت مسئولان را می طلبد که در بهبود هر چه بهتر امکانات این ورزش کوشا باشند و همت افراد با تجربه را که در انتقال تجربیات و آموزش به نسل جوان در این رشته بکوشند.

الوند خط الراسی در حدود 70 کیلومتر را در بر گرفته است که نیمی از آن ارتفاعی بیش از 3000 متر دارد و شامل 14 قله اصلی است که هر یک زیبایی و شگفتی خاص خود را دارند.

 1. قله آلمابلاغ                                      با ارتفاع 2997 متر
 2. قله کرکس (کرکسین)                         با ارتفاع 2959 متر
 3. قله قزل ارسلان                                 با ارتفاع 3250 متر
 4. قله دائم برف                                     با ارتفاع 3450 متر
 5. قله کلاغ لانه                                     با ارتفاع 3410 متر
 6. قله الوند                                          با ارتفاع 3428 متر
 7. قله تاریک دره                                    با ارتفاع 3413 متر
 8. قله کمرلرزان                                     با ارتفاع 3338 متر
 9. قلل چهار قله                                    با ارتفاعات 3184 و 3172 و 3166 و 3170 متر
 10. قله یخچال صاحب الزمان (ع)                 با ارتفاع 3580 متر
 11. قله اردک مردک ( گاوبر )                      با ارتفاع 3486 متر
 12. قله شاه نشین بزرگ                           با ارتفاع 3496 متر
 13. قله ساوخ بلاغ (در نقشه ها سرخ بلاغ)    با ارتفاع 3124 متر
 14. قله کلاه قاضی                                  با ارتفاع 3125 متر

 

قله الوند

 

برگرفته از کتاب برفراز قله های الوند – محمد حمیدی، جواد حمیدی

دسته بندی شده در : همدان, کوهنوردی