کوهنوردی

شوق انسان به دیدار و نظاره دنیای پیرامونش همیشه با او بوده است….

کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد. به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت وکف مشوقان در قله نیست. ناجی بی منت یکدیگرند. گروه می سازند تا دل جوانان را به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود. مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد. قانونشان عشق است و قانون گذارشان معشوق.
عشق به طبیعت، عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست كه عشق نیست.كوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است. (هیلاری)

 کوهنوردی، فعالیتی ورزشی-تفریحی است مشتمل بر: صعود (بالا رفتن از کوه)، کوهپیمایی، پیاده روی، غارنوردی، سنگ نوردی و اسکی.

در کوهنوردی شرط سنی وجود ندارد. در ضمن این رشته ورزشی سن بازنشستگی هم ندارد. همانگونه که بسیاری از ما شاهد حضور افرادی مانند : … ( که متاسفانه در سال 1390 شاهد از دست دادن این کوهنورد تهرانی بودیم ) و … و بسیاری دیگر از کوهنوردان با تجربه بوده ایم. پس هر کسی با هر توانایی می‌تواند به عنوان تفریح یا انجام کار حرفه ایی به کوه برود.

دسته بندی شده در : کوهنوردی