دو نمونه نادر و منحصر به فرد از « ماهیان کور غار » در استان لرستان وجود دارد که مشابه آنها در هیچ نقطه دیگری از دنیا یافت نشده است. این نوع ماهی ها به دلیل این که در آب های زیرزمینی و در تاریکی غارها زندگی می کنند به ماهی کور غار معروف هستند. زیست گاه این دو نوع ماهی در یک غار یا حفره آبی واقع در زیر کوه « چیلنگ » در شمال غربی روستای « لون » از توابع بخش پاپی در شهرستان خرم آباد قرار دارد ...

دسته بندی شده در : زیست محیط, غارنوردی, لرستان