کفش مهم‌ترين وسيله يک کوهنورد است. به موازات رشد و گسترش تمام ملزومات کوهنوردي، کفش نيز ساليان گذشته به دليل اهميت بسيار دستخوش تغييرات قابل توجهي شده است. به طوري که اگر يکي از کفش‌هاي مدرن امروزي را بهترين کفش بيست سال گذشته مقايسه کنيم متوجه اين فاصله بسيار زياد خواهيم شد. از قديم معروف بوده است که پا، قلب دوم انسان و مخصوصا کوهنوردان است. بنابراين کفش که محافظ پا ست از مهمترين وسايل و پوشاک کوهنوردي به شمار مي‌رود. کفش‌هاي قديم از چرم ساخته مي‌شد که بنا به شرايط مورد استفاده ضخامت و تعداد لايه‌هاي چرم متفاوت بود. يکي از اشکالات کفش‌هاي چرمي زمستاني ...

دسته بندی شده در : کفش کوهنوردی